Image: “Den obäddade sängen” seminarium at Uppsala Konstmuseum.On common ground – feminist iconic art practices and their legacy today - Uppsala Konstmuseum
September 2021

A conversation between curators Carlota Mir, Rebecka Wigh Abrahamsson and Alba Folgado as part of the seminarium “Den obäddade sängen - Anna Sjödahl och 1970-talets konstnärliga feminism i backspegeln” (The unmade bed - Anna Sjödahl and the art and feminism of the 1970s in the rearview mirror).

(EN)

With iconic works such as Vår i Hallonbergen and Barbro's dreams, Anna Sjödahl sums up the 70's political debate, of gender equality struggle and criticism of community building as an industrial and non-humane project. In the art, the interior of the home and its stuff become representations of structures and conventions. Sjödahl's feminist perspective had a focus on children's worlds, criticism of class society and patriarchy, and neglect of environmental issues.

The seminar presents Anna Sjödahl's work from an international context, with links to Judy Chicago's The Dinner Party (1974-79) and Mary Kelly's Post Partum Documents (1973-79), or Monica Sjöö's work God Giving Birth (1969). The first wave of feminism of the 70's has often been criticized for having an essentialist attitude and a lack of intersectional perspectives. At the same time, there is coherence with contemporary art discurses in Anna Sjödahl's view of the personal and in her affirmation of contradictions between art and everyday life. Together with contemporary artists, the seminar wants to draw parallels between the second and fourth wave feminism, as well as with contemporary LGBTQ+ perspectives.


(SV)

Med ikoniska verk som Vår i Hallonbergen och Barbros drömmar, sammanfattar Anna Sjödahl 70-talets politiska debatt, av jämställdhetskamp och kritik av samhällsbygget som ett industriellt och icke humant projekt.I konsten blir hemmets interiör och tingen representanter för strukturer och konventioner. Sjödahls feministiska perspektiv avspeglade sig i ett fokus på barns världar, kritik av klassamhället och patriarkatet samt negligering av miljöfrågor.

Seminariet presenterar Anna Sjödahls verk ur en internationell kontext, med länkarna till Judy Chicagos The Dinner Party (1974-79) och Mary Kellys Post Partum Documents (1973-79), eller Monica Sjöös verk God Giving Birth (1969). 70-talets första våg av feminism har ofta kritiserats för en essentialistisk hållning och brist på intersektionella perspektiv. Samtidigt finns det en samstämmighet med samtida konst i Anna Sjödahls blick på det personlig och vardagliga och i sitt bejakande av motsättningar mellan konst och vardag. Seminariet vill tillsammans med samtida konstnärer också dra paralleller mellan andra och fjärde vågens feminism, och samtida hbtq+perspektiv.